Varför Goodfeed?


Vi skapar värde för…

Varför Goodfeed?


Vi skapar värde för…

Varför Goodfeed?


Vi skapar värde för…

Öka lönsamheten genom
ett nytt Way of Working 

Öka lönsamheten genom ett nytt
Way of Working 

Öka lönsamheten genom
ett nytt Way of Working 

Lönsamma & hållbara kundrelationer

Lönsamma & hållbara kundrelationer

Goodfeed hjälper företag att bygga lönsamma och hållbara kundrelationer genom att göra transparens, kontinuerligt lärande och ständig förbättring till en del av ert DNA och era leveranser.  

Goodfeed hjälper företag att bygga lönsamma och hållbara kundrelationer genom att göra transparens, kontinuerligt lärande och ständig förbättring till en del av ert DNA och era leveranser.  

Molnbaserad

plattform

Genom vår molnbaserade plattform skapar vi förutsättningar för att sätta ett ramverk för optimering av kundprojekten och samtliga arbetsströmmar i era leveranser. Det leder till en effektivare och mer välmående organisation i stort såväl som mer lönsamma projekt. 

Molnbaserad

plattform

Molnbaserad

plattform

Genom vår molnbaserade plattform skapar vi förutsättningar för att sätta ett ramverk för optimering av kundprojekten och samtliga arbetsströmmar i era leveranser. Det leder till en effektivare och mer välmående organisation i stort såväl som mer lönsamma projekt. 

Genom vår molnbaserade plattform skapar vi förutsättningar för att sätta ett ramverk för optimering av kundprojekten och samtliga arbetsströmmar i era leveranser. Det leder till en effektivare och mer välmående organisation i stort såväl som mer lönsamma projekt. 

Bygg ert eget

trygga rum


Bygg ert eget

trygga rum

Bygg ert eget

trygga rum

Med Goodfeed bygger ni ert eget trygga rum där medarbetares och kunders perspektiv samlas på samma ställe. Ni lär er och utvecklas som team. Ni kan dela idéer, fatta beslut och flytta arbetet framåt tillsammans. Slutmålet? Ni förblir det självklara valet för era kunder och medarbetare!

Med Goodfeed bygger ni ert eget trygga rum där medarbetares och kunders perspektiv samlas på samma ställe. Ni lär er och utvecklas som team. Ni kan dela idéer, fatta beslut och flytta arbetet framåt tillsammans. Slutmålet? Ni förblir det självklara valet för era kunder och medarbetare!

Öppna upp för starka

kundrelationer – på riktigt


Att samarbeta tätt med sina kunder kräver god kommunikation och förståelse. Det kräver också modet att våga fråga. Genom att öppna upp för samtal och feedback från era kunder bygger ni en större förståelse för vad som uppskattas och vad som kan bli ännu bättre. Genom ett transparent och strukturerat arbetssätt visar ni kunden att relationen är viktig för er och det kommer att leda till längre och mer lönsamma kundrelationer. Öppna upp för starka

kundrelationer – på riktigt


Att samarbeta tätt med sina kunder kräver god kommunikation och förståelse. Det kräver också modet att våga fråga. Genom att öppna upp för samtal och feedback från era kunder bygger ni en större förståelse för vad som uppskattas och vad som kan bli ännu bättre.


Genom ett transparent och strukturerat arbetssätt visar ni kunden att relationen är viktig för er och det kommer att leda till längre och mer lönsamma kundrelationer. Öppna upp för starka

kundrelationer
– på riktigt


Att samarbeta tätt med sina kunder kräver god kommunikation och förståelse. Det kräver också modet att våga fråga. Genom att öppna upp för samtal och feedback från era kunder bygger ni en större förståelse för vad som uppskattas och vad som kan bli ännu bättre. Genom ett transparent och strukturerat arbetssätt visar ni kunden att relationen är viktig för er och det kommer att leda till längre och mer lönsamma kundrelationer. 84 % av företagen

som arbetar för att förbättra sin kundupplevelse rapporterar en ökning av sina intäkter 


84 % av företagen

som arbetar för att förbättra sin kundupplevelse rapporterar en ökning av sina intäkter 


84 % av företagen

som arbetar för att förbättra sin kundupplevelse rapporterar en ökning av sina intäkter 

Ett transparent arbetssätt

minskar personalomsättningen! 


Ett transparent arbetssätt

minskar personal-omsättningen! 


Ett transparent arbetsätt minskar personalomsättningen!

Att ge alla medarbetare möjlighet att på riktigt påverka arbetet är en viktig del av företagskulturen. Att skapa möjlighet till dialog och inflytande för alla är därför centralt.  

Påverka på riktigt!

Genom att inkludera olika perspektiv och synsätt kan verksamheten utvecklas och ni får mer dynamiska och innovativa samarbeten, såväl internt som externt. Det skapar i sin tur engagemang och starka team som trivs och stannar längre.   

Starka team som trivs!

Organisationen

Alla medarbetare vill bli sedda och hörda. I en stark kultur vågar ni prata med varandra och reflektera kring era gemensamma leveranser.  


Bli sedd och hörd!

Organisationen

Alla medarbetare vill bli sedda och hörda. I en stark kultur vågar ni prata med varandra och reflektera kring era gemensamma leveranser.  


Alla medarbetare vill bli sedda och hörda. I en stark kultur vågar ni prata med varandra och reflektera kring era gemensamma leveranser.  


Påverka på riktigt!

Att ge alla medarbetare möjlighet att på riktigt påverka arbetet är en viktig del av företagskulturen. Att skapa möjlighet till dialog och inflytande för alla är därför centralt.  

Att ge alla medarbetare möjlighet att på riktigt påverka arbetet är en viktig del av företagskulturen. Att skapa möjlighet till dialog och inflytande för alla är därför centralt.  

Starka team som trivs!

Genom att inkludera olika perspektiv och synsätt kan verksamheten utvecklas och ni får mer dynamiska och innovativa samarbeten, såväl internt som externt. Det skapar i sin tur engagemang och starka team som trivs och stannar längre.   

Genom att inkludera olika perspektiv och synsätt kan verksamheten utvecklas och ni får mer dynamiska och innovativa samarbeten, såväl internt som externt. Det skapar i sin tur engagemang och starka team som trivs och stannar längre.   

97 % av Gen Z vill få feedback löpande och direkt efter man levererat ett projekt eller en uppgift


97 % av Gen Z vill få feedback löpande och direkt efter man levererat ett projekt eller en uppgift


97 % av Gen Z vill få feedback löpande och direkt efter man levererat ett projekt eller en uppgift

ESG - Social Hållbarhet 

ESG - Social Hållbarhet 

Det räcker inte med att prata om social hållbarhet och inkludering – du måste våga agera också. Låt därför Goodfeed bli en naturlig del av ert arbete när det gäller social hållbarhet. Genom ett nytt arbetssätt som på riktigt stödjer inkludering, jämställdhet och jämlikhet sätter ni rätt kultur i organisationen och går från ord till konkret handling.  

Det räcker inte med att prata om social hållbarhet och inkludering – du måste våga agera också. Låt därför Goodfeed bli en naturlig del av ert arbete när det gäller social hållbarhet.


Genom ett nytt arbetssätt som

på riktigt stödjer inkludering, jämställdhet och jämlikhet sätter ni rätt kultur i organisationen och går från ord till konkret handling.  

Behöver du fler anledningar?

Lönsamhet, starkare kundrelationer, lägre personalomsättning och en hållbar organisation på riktigt  - behöver du ännu fler anledningar?


Då kommer ytterligare tre vassa anledningar här:  


Behöver du fler anledningar?

Lönsamhet, starkare kundrelationer, lägre personalomsättning och en hållbar organisation på riktigt  - behöver du ännu fler anledningar?


Då kommer ytterligare tre
vassa anledningar här:  


Organi-sationen

Uppfinn inte hjulet fler gånger. Hitta svar, skapa rätt sammanhang och fatta bättre beslut utan att behöva jaga personer eller information. 

Arbeta lättare tillsammans

Hjälp varandra att bli bättre för varje leverans. Fatta beslut snabbare och mer välgrundat genom att samla allas perspektiv på ett och samma trygga ställe, både kundens och teamets. Kommunicera och dela perspektiv i realtid för bättre insikter längs vägen. 


Kom närmre

dina kunder

Våga kliva bort från inkorgen och skapa ett rum för kommunikation och reflektion. Det är mellan människor som magin händer. Stärk kundrelationer och bygg en kundupplevelse i världsklass  


Bli mer produktiva

Organisationen

Uppfinn inte hjulet fler gånger. Hitta svar, skapa rätt sammanhang och fatta bättre beslut utan att behöva jaga personer eller information. 

Arbeta lättare tillsammans

Hjälp varandra att bli bättre för varje leverans. Fatta beslut snabbare och mer välgrundat genom att samla allas perspektiv på ett och samma trygga ställe, både kundens och teamets. Kommunicera och dela perspektiv i realtid för bättre insikter längs vägen. 


Kom närmre

dina kunder

Våga kliva bort från inkorgen och skapa ett rum för kommunikation och reflektion. Det är mellan människor som magin händer. Stärk kundrelationer och bygg en kundupplevelse i världsklass  


Goodfeed bygger på

Retrospektiv & After Action Review 


Goodfeed är baserat på erkända modeller så som Retrospektiv och After Action Review.  

 
After Action Review - utvecklades i mitten av 1970-talet av den amerikanska armén och används idag även i näringslivet. Kort sammanfattat handlar det om en reflektionsmetod som används före, under och efter genomförda insatser och övningar. Metoden är ett verktyg för ständigt lärande och utveckling av individer, grupper och verksamheter.  
 
Retrospektiv – en erkänd modell inom IT-världen som ger möjlighet för alla som har jobbat med ett projekt att samlas och tillsammans på ett transparent sätt reflektera över själva arbetet inom projektet – att t. ex analysera vad som gått bra och vad som kan gå bättre. 

Goodfeed bygger på

Retrospektiv & After Action Review 


Goodfeed är baserat på erkända modeller så som Retrospektiv och After Action Review.  

 
After Action Review - utvecklades i mitten av 1970-talet av den amerikanska armén och används idag även i näringslivet. Kort sammanfattat handlar det om en reflektionsmetod som används före, under och efter genomförda insatser och övningar. Metoden är ett verktyg för ständigt lärande och utveckling av individer, grupper och verksamheter.  
 
Retrospektiv – en erkänd modell inom IT-världen som ger möjlighet för alla som har jobbat med ett projekt att samlas och tillsammans på ett transparent sätt reflektera över själva arbetet inom projektet – att t. ex analysera vad som gått bra och vad som kan gå bättre. 

Boka Demo
Börja reflektera och bli bättre på det du gör med en enkel, intuitiv och inkluderande plattform!

Genom att skicka en begäran enligt ovan godkänner du att Goodfeed hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår Privacy Notice