Vi hjälper organisationer att göra feedback, kontinuerligt lärande och ständig förbättring till en del av sina projekt och arbetsflöden.

En plattform för samarbete

En plattform för samarbete

Den nya generationens arbetssätt

Den nya generationens arbetssätt

Välj den arbetsström du vill utvärdera och sätt en tidplan

Välj den arbetsström du vill utvärdera och sätt en tidplan

Välj den arbetsström du vill utvärdera och sätt en tidplan

Välj den arbetsström du vill utvärdera och sätt en tidplan

Låt alla komma till tals genom att samla input på förhand

Låt alla komma till tals genom att samla input på förhand

Låt alla komma till tals genom att samla input på förhand

Låt alla komma till tals genom att samla input på förhand

Håll ett effektivt feedbackmöte direkt i plattformen och sätt tydliga actions

Håll ett effektivt feedbackmöte direkt i plattformen och sätt tydliga actions

Håll ett effektivt feedbackmöte direkt i plattformen och sätt tydliga actions

Håll ett effektivt feedbackmöte direkt i plattformen och sätt tydliga actions

Spara insikter på ett ställe för att kunna gå tillbaka och ta lärdom

Spara insikter på ett ställe för att kunna gå tillbaka och ta lärdom

Spara insikter på ett ställe för att kunna gå tillbaka och ta lärdom

Spara insikter på ett ställe för att kunna gå tillbaka och ta lärdom

Vi jobbar med framtidens organisationer

Vi jobbar med framtidens organisationer

Vi jobbar med framtidens organisationer

97 % av Gen Z vill få feedback löpande och direkt efter man levererat ett projekt eller en uppgift

97 % av Gen Z vill få feedback direkt efter att man levererat ett projekt eller en uppgift

97 % av Gen Z vill få feedback direkt efter att man levererat ett projekt eller en uppgift

97 % av Gen Z vill få feedback löpande och direkt efter man levererat ett projekt eller en uppgift

En organisation som konstant förbättras

En organisation som konstant förbättras

En organisation som konstant förbättras

Genom att löpande reflektera ökar effektiviteten och kvalitén i era arbetsströmmar. Ta enkelt reda på vad som fungerar och vad som behöver bli bättre här och nu.

Genom att löpande reflektera ökar effektiviteten och kvalitén i era arbetsströmmar. Ta enkelt reda på vad som fungerar och vad som behöver bli bättre här och nu.

Samla in feedback

Samla in feedback

Samla in feedback i ett 360-perspektiv

Samla in feedback i ett 360-perspektiv

Prata med varandra

Prata med varandra

Öppna upp för dialog och transparens

Öppna upp för dialog och transparens

Kontinuerlig förbättring

Kontinuerlig förbättring

Samla in feedback

Se till att förbättra samarbetet i projektet

Se till att förbättra samarbetet i projektet

Samla in feedback i ett 360-perspektiv

Prata med varandra

Öppna upp för dialog och transaprens

Kontinuerlig förbättring

Se till att förbättra samarbetet i projektet

Ökad effektivitet i era team

Ökad effektivitet i era team

Ökad effektivitet i era team

Bli 25 % mer effektiva som team genom att inkludera feedback som ett naturligt moment i den vardagliga verksamheten. Fatta bättre beslut och ge er själva insikter som hjälper er att hela tiden röra er framåt.

Bli 25 % mer effektiva som team genom att inkludera feedback som ett naturligt moment i den vardagliga verksamheten. Fatta bättre beslut och ge er själva insikter som hjälper er att hela tiden röra er framåt..

Bli 25 % mer effektiva som team genom att inkludera feedback som ett naturligt moment i den vardagliga verksamheten. Fatta bättre beslut och ge er själva insikter som hjälper er att hela tiden röra er framåt.

Bli mer lönsam genom att börja mäta mjuka värden

Bli mer lönsam genom att börja mäta mjuka värden

Bli mer lönsam genom att börja mäta mjuka värden

Genom djupare relationer och kunskap om vad som uppskattas och vad som kan bli bättre bygger ni hållbara och långsiktiga relationer som varar över tid.

Genom djupare relationer och kunskap om vad som uppskattas och vad som kan bli bättre bygger ni hållbara och långsiktiga relationer som varar över tid.

Öppna upp för starka
kundrelationer – på riktigt

Öppna upp för starka
kundrelationer – på riktigt

Öppna upp för starka
kundrelationer – på riktigt

Att samarbeta tätt med sina kunder kräver god kommunikation och förståelse. Det kräver också modet att våga fråga. Genom att öppna upp för samtal och feedback från era kunder bygger ni en större förståelse för vad som uppskattas och vad som kan bli ännu bättre. Genom ett transparent och strukturerat arbetssätt visar ni kunden att relationen är viktig för er och det kommer att leda till längre och mer lönsamma kundrelationer.

Att samarbeta tätt med sina kunder kräver god kommunikation och förståelse. Det kräver också modet att våga fråga. Genom att öppna upp för samtal och feedback från era kunder bygger ni en större förståelse för vad som uppskattas och vad som kan bli ännu bättre. Genom ett transparent och strukturerat arbetssätt visar ni kunden att relationen är viktig för er och det kommer att leda till längre och mer lönsamma kundrelationer.

Att samarbeta tätt med sina kunder kräver god kommunikation och förståelse. Det kräver också modet att våga fråga. Genom att öppna upp för samtal och feedback från era kunder bygger ni en större förståelse för vad som uppskattas och vad som kan bli ännu bättre. Genom ett transparent och strukturerat arbetssätt visar ni kunden att relationen är viktig för er och det kommer att leda till längre och mer lönsamma kundrelationer.

Utvärdering av projekt och arbetsflöden

Utvärdering av projekt och arbetsflöden

Utvärdering av projekt och arbetsflöden

Goodfeed är en plattform för projektutvärdering som hjälper organisationer att göra feedback, kontinuerligt lärande och ständig förbättring till en del av sitt DNA.


Plattformen stöds av modellen retrospektiv där syftet är att få till en kontinuerlig dialog och ett förbättrat samarbete med kunderna och inom teamen.

Genom Goodfeed kan organisationen samla in och mäta insikter för att enkelt kunna adressera såväl förbättringspunkter som vinnande koncept i ett tidigt skede.

Goodfeed är en plattform för projektutvärdering som hjälper organisationer att göra feedback, kontinuerligt lärande och ständig förbättring till en del av sitt DNA.


Plattformen stöds av modellen retrospektiv där syftet är att få till en kontinuerlig dialog och ett förbättrat samarbete med kunderna och inom teamen.

Genom Goodfeed kan organisationen samla in och mäta insikter för att enkelt kunna adressera såväl förbättringspunkter som vinnande koncept i ett tidigt skede.

Goodfeed är en plattform för projektutvärdering som hjälper organisationer att göra feedback, kontinuerligt lärande och ständig förbättring till en del av sitt DNA.


Plattformen stöds av modellen retrospektiv där syftet är att få till en kontinuerlig dialog och ett förbättrat samarbete med kunderna och inom teamen.

Genom Goodfeed kan organisationen samla in och mäta insikter för att enkelt kunna adressera såväl förbättringspunkter som vinnande koncept i ett tidigt skede.

Goodfeed bygger på

Retrospektiv & After Action Review

Goodfeed bygger på

Retrospektiv & After Action Review

Goodfeed bygger på

Retrospektiv & After Action Review

Ständigt lärande

Ständigt lärande

After Action Review - utvecklades av den amerikanska armén och används idag även i näringslivet. Kort sammanfattat handlar det om en reflektionsmetod som används före, under och efter genomförda insatser och övningar. Metoden är ett verktyg för ständigt lärande och utveckling av individer, grupper och verksamheter.  

After Action Review - utvecklades av den amerikanska armén och används idag även i näringslivet. Kort sammanfattat handlar det om en reflektionsmetod som används före, under och efter genomförda insatser och övningar. Metoden är ett verktyg för ständigt lärande och utveckling av individer, grupper och verksamheter.  

Retrospektiv – en erkänd utvärderingsmodell inom IT-världen som ger möjlighet för alla som har jobbat med ett projekt att samlas och tillsammans på ett transparent sätt reflektera över själva arbetet inom projektet – att t.ex. analysera vad som gått bra och vad som kan gå bättre. 

Retrospektiv – en erkänd utvärderingsmodell inom IT-världen som ger möjlighet för alla som har jobbat med ett projekt att samlas och tillsammans på ett transparent sätt reflektera över själva arbetet inom projektet – att t.ex. analysera vad som gått bra och vad som kan gå bättre. 

Bli sedd och hörd

Bli sedd och hörd

Bli sedd och hörd!

Bli sedd och hörd!

ESG - Social Hållbarhet 

ESG - Social Hållbarhet 

ESG - Social Hållbarhet 

Det räcker inte med att prata om social hållbarhet och inkludering – man måste våga agera också. Låt därför Goodfeed bli en naturlig del av ert arbete kring social hållbarhet.


Genom ett nytt arbetssätt som på riktigt stödjer inkludering, jämställdhet och jämlikhet skapar ni rätt kultur i organisationen och går från ord till konkret handling.  

Det räcker inte med att prata om social hållbarhet och inkludering – man måste våga agera också. Låt därför Goodfeed bli en naturlig del av ert arbete kring social hållbarhet.


Genom ett nytt arbetssätt som på riktigt stödjer inkludering, jämställdhet och jämlikhet skapar ni rätt kultur i organisationen och går från ord till konkret handling.  

84 % av företagen som arbetar för att förbättra sin kundupplevelse rapporterar en ökning av sina intäkter

84 % av företagen som arbetar för att förbättra sin kundupplevelse rapporterar en ökning av sina intäkter

Goodfeed AB

559367-9979

Privacy Notice

© 2023 Goodfeed. All rights reserved